Kto i kiedy musi dokonywać wpisów do BDO?

Przepisy mające na celu ochronę środowiska naturalnego są coraz bardziej restrykcyjne i skomplikowane. Wszystkie kwestie związane z właściwym gospodarowaniem odpadów są ściśle regulowane przez istniejące rozwiązania prawne. Podmioty działające w branży recyklingu, nie tylko odpowiedzialne za zbiór i składowanie odpadów, ale także zajmujące się skupem złomu muszą przestrzegać istniejących wymogów, także łączących się z obsługą rejestru BDO. Przekonajmy się, czym jest i czemu służy BDO.

 

baza BDO

 

Czym jest BDO?

BRO to Baza Danych o Odpadach, będąca rejestrem wszystkich podmiotów, które wytwarzają i wprowadzają produkty w opakowaniach. Poza rejestracją firm, które podlegają temu obowiązkowi, służy także do prowadzenia dokumentacji w wersji on-line – ewidencji odpadów oraz składania sprawozdań z gospodarowania odpadami włącznie. Za działanie bazy danych odpowiedzialni są marszałkowie poszczególnych województw, ponieważ to w ich gestii leżą związane z gospodarką odpadami sprawy środowiskowe. Część przedsiębiorstw jest zwolniona z obowiązku rejestracji, o ile ilość wytwarzanych przez nie odpadów mieści się w określonych w przepisach limitach. Celem BDO jest uszczelnienie obrotu opadami i ochrona środowiska.

 

 

Kto jest objęty obowiązkami związanymi z BDO?

Firmami, które mają obowiązek wpisać się do BDO, będą wszystkie podmioty, które posiadają odpady, zajmują się ich przetwarzaniem, transportowaniem odpadów, a także obrotem nimi. Dotyczy to m.in. firm trudniących się recyklingiem, jak również wytwórców odpadów, którzy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów. Powinności związane z BDO dotyczą w szczególności tych przedsiębiorstw, które wprowadzają do obrotu oleje, smary, opony, a także prowadzących odzysk lub recykling odpadów. Obejmuje to również prowadzenie stacji demontażu pojazdów, wprowadzanie, odbiór i odzysk sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jak również baterii czy akumulatorów. Będą to też jednostki handlowe, w których są oferowane opakowania z tworzywa sztucznego, od których naliczana jest opłata recyklingowa.