Gdzie można oddać zużyty akumulator?

Zużyte akumulatory i baterie zaliczane są do elektrośmieci. To odpady niebezpieczne, które muszą zostać prawidłowo zutylizowane i poddane procesowi recyklingu, aby zabezpieczyć środowisko naturalne przed ich niekorzystnym wpływem. Baterie i akumulatory nie mogą być wyrzucane do tradycyjnych pojemników na śmieci komunalne. Przedsiębiorcy, którzy nie respektują tych zasad mogą zostać ukarani mandatem w wysokości do 500 zł., a w przypadku poważniejszych naruszeń prawa sprawa może zostać nawet skierowana do sądu. Co w takim razie należy zrobić ze zużytym akumulatorem?

 

Zaśniedziały akumulator

 

Skup akumulatorów to najwygodniejsze rozwiązanie

Zużyty akumulator najwygodniej jest oddać na skup akumulatorów. W takim wypadku zyskujemy pewność, że elektrośmieci zostaną prawidłowo zutylizowane, a ich odbiór zostanie potwierdzony sprawozdaniem na Karcie Przekazania Odpadu. Oddanie zużytego ogniwa na skup akumulatorów przynosi wielowymiarowe korzyści, między innymi finansowe. Za zużyty akumulator przekazany na skup właściciel otrzymuje rekompensatę pieniężną, której wysokość uzależniona jest od rodzaju i wielkości urządzenia. Zaletą korzystania z punktów skupu akumulatorów jest również fakt, że wiele z nich oferuje odbiór odpadów od klienta, co jest rozwiązaniem wygodnym i pozwalającym zaoszczędzić czas.

Alternatywą jest oddanie zużytych elektrośmieci do sklepu, który zajmuje się ich sprzedażą. Lokale handlowe o powierzchni większej niż 25mkw mają obowiązek nieodpłatnego przyjęcia zużytych akumulatorów i starych baterii. Taki obowiązek jest nałożony także na hurtownie oraz niektóre urzędy i szkoły. Pamiętajmy przy tym, że kupując nowy akumulator a nie oddając starego – będziemy zobowiązani do wniesienia opłaty depozytowej. Elektrośmieci można również przekazać do PSZOK-ów, czyli gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Dlaczego trzeba oddawać zużyte elektrośmieci na skup?

Zużytych akumulatorów i baterii nie można wyrzucać na śmieci, ponieważ gdy trafią one na wysypisko zaczną uwalniać bardzo szkodliwe związki. Zaliczamy do nich kwasy oraz metale ciężkie, takie jak ołów, kadm i rtęć. Niebezpieczne substancje przenikają do gleby, a następnie do wód gruntowych i przyczyniają się do skażenia środowiska. Niezgodne z prawem pozbywanie się akumulatorów jest nie tylko szkodliwe na środowiska naturalnego, ale zagraża również organizmom żywym, ponieważ niebezpieczne substancje mogą przenikać do żywności. W ten sposób szkodliwe związki zagrażają zdrowiu i życiu ludzi oraz zwierząt, przyczyniając się między innymi do rozwoju chorób nowotworowych, zatruć i zaburzeń w funkcjonowaniu układu pokarmowego, nerwowego i oddechowego.
To właśnie z tego względu właściwe przechowywanie, segregacja i utylizacja elektrośmieci są tak ważne. Takie działania przyczyniają się poza tym do ograniczenia wykorzystania surowców naturalnych i tym samym obniżenia kosztów technologicznych. Pamiętajmy także, że wyrzucając elektrośmieci do zwykłych pojemników łamiemy prawo, za co grozi kara grzywny. Zaostrzenie przepisów w tym zakresie ma na celu zwiększenie efektywności zbiórki złomu akumulatorowego.