Co można oddać na skup surowców wtórnych?

Kilka lat ciągłej eksploatacji akumulatora równa się końcem jego żywota. Nawet najlepszy model tych baterii kiedyś w końcu straci swoje właściwości. Przychodzi wtedy moment na zakup nowego akumulatora i pozbycie się zużytego egzemplarza. Dlatego też warto zawczasu zapoznać się ze sposobem jego utylizacji. Akumulator to urządzenie, które nie podlega standardowym procedurom recyklingu. Co więcej, jego nieprawidłowa utylizacja może wyrządzić poważne szkody środowisku naturalnemu.

Związana sterta czasopism

 

Skup surowców wtórnych to integralny element systemu gospodarowania odpadami. Surowce wtórne to wszystkie odpady, które nadają się do ponownego przetworzenia. Recykling surowców wtórnych jest wyrazem świadomości ekologicznej i pozytywnie wpływa na kondycję środowiska naturalnego. Pozwala zminimalizować wykorzystanie surowców naturalnych oraz wypracować korzystne oszczędności ekonomiczne. Definicja surowców wtórnych jest bardzo pojemna, dlatego warto wiedzieć, które z nich można oddać na skup?

 

Metale i elektrośmieci na skup surowców wtórnych

Surowce wtórne poddawane są procesom recyklingu, w wyniku których można odzyskać pierwotny materiał i wykorzystać go ponownie do produkcji nowych przedmiotów. Do surowców wtórnych zaliczamy plastik, tworzywa sztuczne, makulaturę, szkło, metal oraz sprzęt elektroniczny i elektryczny. Skup surowców wtórnych zajmuje się najczęściej gromadzeniem złomu, makulatury i elektrośmieci. W punktach skupu możemy sprzedać złom stalowy, żeliwny lub z metali kolorowych. Surowcem wtórnym będą w tym przypadku żeliwne garnki i grzejniki, metalowe części samochodowe i obudowy maszyn, stalowe elementy konstrukcyjne, kable, przewody i rury, aluminiowe opakowania czy ołowiane baterie. Metalowe opakowania, puszki po napojach i konserwach oraz kapsle z powodzeniem możemy oddać na skup. Nie należy jednak łączyć ich z opakowaniami po aerozolach i puszkami po farbach.
Skup surowców wtórnych przyjmie także zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz akumulatory. Zaliczane są one do opadów niebezpiecznych, dlatego bardzo ważne jest, aby nie wyrzucać ich do śmieci razem z odpadami komunalnymi. W trakcie ich rozkładu do wód i gleb będą przenikać toksyczne związki. Skup surowców wtórnych po wstępnej segregacji przekaże odpady do właściwych punktów recyklingu oraz utylizacji. Elektroodpady są bardzo kłopotliwe, a zaliczamy do nich nie tylko komputery, drukarki czy telefony komórkowe, ale również baterie i akumulatory.

 

Skup makulatury z korzyścią dla środowiska i portfela

Na skupie surowców wtórnych możemy się również pozbyć makulatury, czyli wszelkich wyrobów papierniczych. Zaliczymy do nich zniszczone książki, stare gazety, znaczki filatelistyczne, fragmenty arkuszy papierowych, ścinki drukarskie, opakowania papierowe, gazetki reklamowe, worki papierowe oraz karton i tekturę. Makulaturę z powodzeniem można przerobić na papier toaletowy, papier gazetowy oraz tekturę falistą. Wskaźnik odzysku makulatury w Polsce jest wciąż dużo niższy niż średnia europejska. Warto to zmienić, zatroszczyć się o środowisko naturalne i zamiast wyrzucić do śmieci niepotrzebną makulaturę – oddać ją na skup surowców wtórnych. Pamiętajmy jednak, aby na skup surowców wtórnych nie oddawać papieru zatłuszczonego, woskowanego oraz samokopiującego, tapet i styropianu, artykułów higienicznych oraz kartonów po napojach.
Pojawia się pytanie, czy oddawanie surowców wtórnych na skup jest opłacalne? Odpowiedź jest tylko jedna. Skup surowców wtórnych to korzyść nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla naszego portfela. Papier, szkło i plastik można segregować w komunalnych pojemnikach na odpady, a elektrośmieci przekazywać do gminnych punktów zbiórki. Jest to jednak działalność nieodpłatna. Przekazanie makulatury lub złomu do punktów skupu surowców wtórnych wiąże się z otrzymaniem rekompensaty pieniężnej. Zdecydowanie warto rozważyć tą opcję i zyskać podwójnie!